Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Zasiłek dla opiekuna

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

1) świadczenia rodzicielskiego,

2) świadczenia pielęgnacyjnego,

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego,

4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

5) zasiłku dla opiekuna,

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną – także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.