Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Ogólne informacje

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz wydawaniem zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego mieszkańcom Gminy Ropa zajmuje się Referat do Spraw Rodziny znajdujący się w Urzędzie Gminy Ropa.Wnioski w formie elektronicznej można składać za pomocą:

• portalu informacyjno-usługowego emp@tia,

• elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,

• platformy usług elektronicznych PUE ZUS,

• systemów teleinformatycznych banków.