Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Zgłoś zapotrzebowanie na węgiel

News details

W związku z planowanym wejściem w życie ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Ropa przystępuje do wstępnego oszacowania zapotrzebowania mieszkańców naszej gminy.

Każde gospodarstwo domowe zlokalizowane na terenie Gminy Ropa zainteresowane kupnem węgla dystrybuowanego przez samorząd, może zgłosić zapotrzebowanie: osobiście w siedzibie urzędu,

telefonicznie pod numerem telefonu: 18 353-40-14, wew. 25

Zgłoszenie można również dokonać elektronicznie poprzez skrzynkę epuap urzędu, lub na skrzynkę mailową: gmina@eu-ropa.pl

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie adresu budynku, danych kontaktowych (np. numeru telefonu) oraz ilości węgla z podaniem asortymentu (miał, groszek, orzech).

Do zakupu uprawnione będą wyłącznie te osoby, którym przysługuje dodatek węglowy.

UWAGA!

Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku. Ewentualne wnioski mogą być przyjmowane dopiero po wejściu w życie ustawy
i w przypadku podjęcia przez gminę decyzji o przystąpieniu do projektu zakupu węgla.