Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

News details

W ramach usuwania skutków intensywnych opadów atmosferycznych, Gmina Ropa otrzymała z dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na wykonanie remontu dwóch odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa.

  1. Remont drogi gminnej nr 271215K Księże w m. Ropa, w km 0+945 – 1+625.

Dofinansowanie: 141 719,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 177 149,52 zł
2. Remont drogi gminnej nr 271228K Smakówka w m. Ropa, w km 0+000 – 0+390.

Dofinansowanie: 81 280,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 101 600,46 zł