Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ropa, na rok szkolny 2024/2025

News details