Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Zaproszenie do współpracy przy przygotowaniu projektu

News details

Informujemy, że Gmina Ropa przygotowuje wniosek o dofinansowanie z Programu „Interreg Polska-Słowacja 2021 – 2027”.

Planujemy ubiegać się o dofinansowanie w ramach Priorytetu nr. 3: Kreatywny i atrakcyjny turystycznie obszar przygraniczny, Cel szczegółowy 1: Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w obszarze rozwoju gospodarczego, włączenia społecznego i innowacji społecznych. Partnerami projektu jest Gmina Zborov ze Słowacji i Fundacja „Szlachetne zdrowie…” w Ropie.

Cel projektu i opis działań można znaleźć w załączonym dokumencie.

Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, pomysły i reakcje od Państwa.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres gmina@eu-ropa.pl lub zgłaszać je osobiście do Urzędu Gminy Ropa w godzinach jego pracy. Termin nadsyłania opinii upływa nie później niż w dniu 28 września 2023 r. o godzinie 16:00. Następnie zostaną one poddane ocenie i posłużą do poprawy jakości składanego wniosku.