Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Zakończenie realizacji projektu „Już pływam"- edycja 2024"

News details

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Ropie prowadzonym przez Gminę Ropa od 17 maja 2024 r. do 20 czerwca 2024 r., realizowany był projekt pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych pn: „Już pływam"- edycja 2024", współfinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

Zajęcia odbywały się na basenie w Stróżach i prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów, pod nadzorem ratowników z basenu. Nad bezpieczeństwem dojeżdżających uczniów czuwało 2 nauczycieli – opiekunów, ze szkoły podstawowej.

30 uczestników projektu z różnych grup wiekowych, podzielonych na 2 grupy szkoleniowe, uczestniczyło w 20 godzinnych zajęciach nauki pływania. Każdy uczestnik został poinstruowany o zasadach bezpiecznej kąpieli na basenach oraz wodach otwartych. W projekcie „Już Pływam” dzieci miały zapewniony dowóz i odwóz na basen, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Projekt miał na celu nabycie podstawowych umiejętności pływackich przez dzieci, a co za tym idzie zwiększenie ich bezpieczeństwa podczas korzystania z kąpielisk. Dodatkowo niewątpliwym atutem było zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu, podniesienie ich sprawności fizycznej, a także profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom ukończenia kursu pływania ”Już pływam”. Całość projektu wyniosła 20 963,19 zł.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w kwocie 10 090 zł.