Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

XXXIV SESJA RADY GMINY ROPA

News details

O G Ł O S Z E N I E

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 LISTOPADA 2021 R. O GODZ. 10.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XXXIV SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2021 /druk nr 58/.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 59/.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Ropa /druk nr 60/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2022 /druk nr 61/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa /druk nr 62/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa /druk nr 63/.
 10. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
 11. Zatwierdzenie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Ropa.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie sesji.

Sesja tradycyjnie będzie transmitowana online na naszym kanale: https://transmisja.esesja.pl/ropa

Przewodniczący Rady Gminy Ropa

(-) Bogusław Łukaszyk