Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

XXXIII SESJA RADY GMINY ROPA

News details

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 9 LISTOPADA 2021 R. O GODZ. 14.00 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ XXXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości /druk nr 54/.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za worek o określonej pojemności i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok, a także ustalenia kwoty zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie opadami komunalnymi /druk nr 55/.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie sesji.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

(-)Bogusław Łukaszyk