Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

SPOTKANIE NOWOROCZNE 2024

News details

Tegoroczne spotkanie noworoczne organizowane przez Karola Górskiego - Wójta gminy Ropa oraz Gminny Ośrodek Kultury odbyło się 27 stycznia 2024 r. w hali sportowej w Ropie.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Maria Gubała – Starosta Powiatu Gorlickiego, Jan Przybylski – Wójt Gminy Gorlice, Michał Diduch – Sekretarz Gminy Sękowa, Ks. Stanisław Porębski - Proboszcz Parafii w Ropie, Jan Morańda - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Z ramienia samorządu gminy Ropa obecni byli: Bogusław Łukaszyk - Przewodniczący Rady Gminy Ropa, Daniel Korzeń – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ropa, radni gminy, Renata Lisowicz – Skarbnik Gminy Ropa, Janusz Konior – Sekretarz Gminy Ropa oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych. 

Celem imprezy było podsumowanie minionego roku w zakresie najważniejszych działań gminy oraz przedstawienie planów przyjętych do realizacji na rok bieżący, co zostało zaprezentowane przez wójta gminy w prezentacji multimedialnej. Po prezentacji wójt wraz z przewodniczącym rady złożyli wszystkim obecnym życzenia noworoczne. W dalszej kolejności głos zabrała Pani Maria Gubała – Starosta Powiatu Gorlickiego, która z uznaniem podkreśliła dokonania jakie zostały zrealizowane w naszej gminie w ostatnim roku.

W części artystycznej zaprezentowały się zespoły działające przy GOK: orkiestra dęta oraz Zespół Regionalny Okaryna wraz z Zespołem Regionalnym „Spod Pustek” z Łużnej. Zespoły: Okaryna i Spod Pustek wystąpiły we wspólnym przygotowanym na tę okoliczność programie. Spotkanie zakończyła degustacja potraw przygotowana przez z Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Ropie.