Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Nowe laptopy dla szkół

News details

Gmina Ropa zakupiła 15 sztuk nowych laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane przez Pana Karola Górskiego – Wójta gminy dyrektorom gminnych jednostek oświatowych.

Każda z trzech szkół podstawowych funkcjonujących w gminie otrzymała pięć zestawów sprzętu komputerowego. Będą one służyć uczniom zarówno do prowadzenia nauczania zdalnego jak i stacjonarnego w pracowniach przedmiotowych.

Środki finansowe na zakup nowego sprzętu komputerowego w wysokości 74 630,25zł. zostały pozyskane przez Gminę z projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nowy sprzęt będzie dobrze służył naszym uczniom.