Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Nowe laptopy dla Gminy Ropa

News details


Gmina Ropa pozyskała kwotę 74 907zł. z projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Podpisanie przez Gminę Ropa umowy o powierzenie grantu z Województwem Małopolskim umożliwi zakup 21 laptopów wraz z oprogramowaniem. Laptopy będą przekazane do trzech szkół podstawowych w następujących ilościach: 11 do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie, 5 do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie oraz 5 do Szkoły Podstawowej w Łosiu, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu.

Na czas nauki zdalnej sprzęt komputerowy będzie przez dyrektorów szkół użyczany uczniom. Sprzęt stanowi niezbędną pomoc w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o urządzenia cyfrowe. Bez wsparcia finansowego przeznaczonego na zakup sprzętu komputerowego, zdalne nauczanie dla wielu uczniów z gminy byłoby niemożliwe do zrealizowania.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” jest w 100% realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.