Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

LII SESJA RADY GMINY ROPA

News details

O G Ł O S Z E N I E

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 MAJA 2023 R. O GODZ. 1000 W BUDYNKU HYBLÓWKI W ROPIE, ODBĘDZIE SIĘ LII SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Ropa za 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2023 /druk nr 21/.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
7. Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Zatwierdzenie protokołu LI sesji Rady Gminy Ropa.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie sesji.

Sesja będzie transmitowana online na naszym KANALE.

    Przewodniczący Rady Gminy Ropa

    (-) Bogusław Łukaszyk