Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Konkurs- profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku.

News details

Wójt Gminy Ropa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2022 na terenie gminy Ropa. W ramach konkursu przewiduje się sfinansowanie zadania pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ropa”. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Wysokość publicznych środków przeznaczonych na realizację zadania: 55.000 PLN. Szczegółowa informacja o zasadach, terminie, warunkach realizacji zadania i wyboru oferty jest dostępna w załącznikach. Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2021r.

SKMBT_C22022030111590.pdf Zarzadzenie-Wojta.pdf

wzor-oswiadczenia-2.docx

wzor-oferty-2.docx