Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

komunikat w sprawie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Ropa

News details

Szanowni Państwo, w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, Wójt Gminy Ropa wprowadził do 30 listopada 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu, polegające m.in. na zawieszeniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Kontakt z Urzędem Gminy w Ropie odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Zasady obsługi klientów przez poszczególne referaty Urzędu.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:
38-312 Ropa 733, tel. 183534014,183530630,

fax. 183534017 w.55, e:mail : gmina@eu-ropa.pl

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:

  • · jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • · wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci oraz osoby niebędące pracownikami Urzędu, wchodzące do Urzędu w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, są zobowiązane do:

  • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz na prośbę pracownika Urzędu odkrycia ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, z wyłączeniem dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.