Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Kolejne wnioski Gminy Ropa o dofinansowanie z Rządowego Funduszu "Polski Ład" zostały rozpatrzone pozytywnie

News details

Gmina Ropa uzyskała dotacje w kwocie łącznej 8 890 250,00 zł przeznaczone na realizację zadań drogowych oraz dotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dofinansowanie uzyskały następujące zadania:

- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa. Zadanie dotyczy modernizacji odcinków dróg gminnych o łącznej długości około 6,11 km. W zakres robót budowlanych wejdą roboty przygotowawcze, które w zależności od odcinka drogi polegać będą na wykonywaniu robót ziemnych, mechanicznym ścinaniu poboczy i oczyszczeniu zamulonych rowów przydrożnych. Zakres robót obejmował będzie także wymianę zniszczonych przepustów rurowych w przekrojach poprzecznych dróg. Na etapie budowy nawierzchni wykonane będzie mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) pokryta będzie nawierzchnią z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna). Wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z opracowanymi dokumentacjami technicznymi. Zadanie dofinansowane w wysokości 3 000 000,00 zł, a przewidywana wartość całej inwestycji to 3 170 000,00 zł.

- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Ropa. Zadanie dotyczy budowy mostu na potoku Chełmońskim wraz z budową odcinka drogi gminnej Krzemionki w miejscowości Ropa oraz modernizacji odcinków dróg gminnych o łącznej długości około 1,715 km. W zakres robót budowlanych wchodzą roboty przygotowawcze, które w zależności od odcinka drogi polegać będą na wykonywaniu robót ziemnych, mechanicznym ścinaniu poboczy i oczyszczeniu zamulonych rowów przydrożnych. Zakres robót obejmował będzie także wymianę zniszczonych przepustów rurowych w przekrojach poprzecznych dróg. Na etapie budowy nawierzchni wykonane będzie mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltowana zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) pokryta będzie nawierzchnią z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna). Wszystkie prace będą wykonywane zgodnie z opracowanymi dokumentacjami technicznymi. Zadanie dofinansowane w wysokości 2 000 000,00 zł a przewidywana wartość całej inwestycji to 2 120 000,00 zł

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropa. W ramach zadania planowane jest zaprojektowanie i budowa ok. 3 km sieci wodociągowej oraz ok. 3 km sieci kanalizacyjnej. Wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia niekontrolowanego zrzutu ścieków przez właścicieli nieruchomości. Zadanie dofinansowane w wysokości 3 890 250,00 zł. a przewidywana wartość całej inwestycji to 4.095.000,00 zł.

Wszystkie zadania zostaną zrealizowane do 2026 r.

Realizacja zadań odbywa się przy wsparciu finansowym uzyskanym z Programu „Polski Ład”.