Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

II SESJA RADY GMINY ROPA

News details

O G Ł O S Z E N I E

NINIEJSZYM INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 16 MAJA 2024 R. O GODZ. 1000 W ŚWIETLICY URZĘDU GMINY W ROPIE ODBĘDZIE SIĘ II SESJA RADY GMINY ROPA.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Gminy Ropa /druk nr 32/.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ropa /druk nr 33/.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Ropa /druk nr 34/.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru składów pozostałych stałych Komisji Rady Gminy Ropa:
a) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Komisji Budżetu Rozwoju i Inwestycji Rady Gminy Ropa /druk nr 35/,
b) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Komisji Oświaty Zdrowia Kultury Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Ropa /druk nr 36/,
c) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Komisji Rolnictwa Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Ropa /druk nr 37/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ropa na 2024 rok /druk nr 24/.
9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Ropa

(-) Bogusław Łukaszyk


Sesja będzie transmitowana online na naszym kanale eSesja: https://transmisja.esesja.pl/r...