Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Gmina Ropa wsparła remont Kościoła Św. Michała

News details

W 2020 r. rozpoczęty został remont kościoła pw. Św. Michała w Ropie. Zabytek odzyskuje dawny blask dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego, a dotacja na jego remont pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kościół posiada już wyremontowany dach i pokrycia gontowe, wkrótce wykonane zostaną elewacje, konserwacja polichromii na suficie. Teren wokół kościoła zostanie odświeżony – zaplanowane prace to m.in.: remont ogrodzenia, budynku gospodarczego, dzwonnicy, słupów i rzeźb. Wartość łączna prac to ponad 2 mln zł, wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego wynosi 75% kosztów, w związku z tym Parafia musi zapewnić wkład własny. Aby pomóc Parafii w realizacji dzieła ratowania zabytku Rada Gminy Ropa w dniu 27 kwietnia 2021 r. podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji na realizację zadania w wysokości 80 tys. złotych. W dniu 27 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa o udzielenie przez gminę Ropa dotacji dla Parafii rzymskokatolickiej w Ropie.