Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Gmina Ropa uzyskała 180 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

News details

Gmina Ropa otrzymała dofinansowanie dla realizacji w 2024 roku zadania dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi gminnej koło Podobińskiego – Rokicie z drogą powiatową Ropa – Wawrzka wraz z budową odcinka drogi gminnej.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 271233K koło Podobińskiego – Rokicie z drogą powiatową nr 1504K Ropa – Wawrzka – Florynka
w km 1+011 oraz budowę drogi gminnej w km 0+003.00 do km 0+070.00 w zakresie dostosowania nienormatywnych parametrów technicznych istniejącego skrzyżowania dróg do obowiązujących przepisów, w tym:

- poszerzenie jezdni,

- przebudowa poboczy,

- przebudowa odwodnienia

Jezdnia na odcinku 65m zostanie poszerzona do szerokości 6,00m. Na połączeniu z istniejącą drogą o nawierzchni żwirowej będzie miała szerokość 3,00m. Geometria skrzyżowania zapewni przejezdność dla samochodu ciężarowego. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze o szerokości 0,75m wykonane z kruszywa łamanego.

Przewidywany okres realizacji: 15.04.2024 r. – 30.11.2024 r.

Dofinansowanie: 180.033,00 zł (60,00%)

Udział gminy: 120.022,01 zł (40,00%)

Całkowity koszt inwestycji: 300.055,01 zł (określony na podstawie kosztorysu inwestorskiego – po przetargu wartość inwestycji może ulec zmianie)

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.