Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Gmina Ropa realizuje zadanie inwestycyjne w ramach programu WFOŚ- Bezpieczny Strażak

News details

Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zadanie  to realizowane jest w ramach " Zapobiegania poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska" poprzez zakup sprzętu i wyposażenia jak również remont samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie.szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wfos.krakow.pl