Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Gmina Ropa otrzymała ponad 4 mln złotych na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

News details

W dniu 29 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Ropa odbyło się spotkanie samorządowców powiatu gorlickiego z Panią Barbarą Bartuś – Posłem na Sejm RP i Panem Józefem Leśniakiem - Wicewojewodą Małopolskim, którzy na ręce Starosty Powiatu i Wójtów przekazali symboliczne czeki informujące o dofinansowaniu zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach Funduszu Gmina Ropa otrzymała wsparcie finansowe na realizację następujących projektów:

- 1.168.523 zł na rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków celem zwiększenia jej przepustowości niezbędnej do włączania kolejnych użytkowników sieci. Środki pochodzą z naboru adresowanego dla gmin górskich.

- 1.500.000 zł na budowę kolejnych odcinków kolektora sanitarnego.

- 1.700.000 to środki pochodzące z I i II naboru Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Ropy do granicy z Szymbarkiem.

Dziękujemy Parlamentarzystom naszej ziemi, w szczególności Pani Poseł Barbarze Bartuś. Podziękowania kierujemy również dla Senatora RP Pana Wiktora Durlaka.

Fotografie dzięki uprzejmości M.Książkiewicz / luzna24.pl