Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Festiwal Języka Polskiego „Polszczyzna-swojszczyzna”

News details

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” oraz Zakliczyńskie Centrum Kultury i Gmina Zakliczyn zapraszają do udziału w Festiwalu Języka Polskiego „Polszczyzna-swojszczyzna”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021, którego eliminacje odbędą się w czerwcu a finały 10 września 2021 roku.

Celem Festiwalu jest:

  • zapoznanie uczestników Festiwalu z różnorodnymi formami przekazu językowego (test punktowy, dyktando, quiz językowy oraz konkurs krasomówczy),
  • pielęgnowanie języka polskiego oraz rozwoju świadomości narodowej,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych,
  • doskonalenie umiejętności świadomego odbioru tekstów kultury,
  • rozwijanie świadomości językowej oraz kultury języka.

Do uczestnictwa w festiwalu serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

Osoby, które zakwalifikują się do finału będą miały możliwość obejrzenia występu mima Ireneusza Krosnego oraz osobistego poznania przewodniczącego komisji konkursowej i honorowego patrona festiwalu prof. Jerzego Bralczyka jednego z najwybitniejszych polskich językoznawców, specjalisty w zakresie języka mediów, reklamy, polityki i prawa, emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczącego Rady Języka Polskiego.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są do pobrania na stronie www.festiwal.zakliczyninfo.pl. Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 31 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do Biura Organizacyjnego Festiwalu).

Dla zwycięzców przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe.

W razie pytań można kontaktować się z Biurem Organizacyjnym Festiwalu pod numerem tel. 14 628 33 31.