Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Dotacja na remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

News details

Ministrowie: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Finansów za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego przeznaczyli dla gminy Ropa środki w wysokości 424 tys. zł na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń powodziowych.

Minister Finansów decyzją z 30 sierpnia 2023 r. przyznał Gminie Ropa środki na następujące zadania:

  1. Remont drogi gminnej „Kąty 2”, dotacja 208 tys. zł.
  2. Remont drogi gminnej „Listówki – Księże”, dotacja 120 tys. zł
  3. Remont drogi gminnej „Rokicie – Boczna”, dotacja 96 tys. zł

Ostateczna wartość zadań zostanie określona po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie