Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Ropa

News details

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego OSP KSRG Ropa i Gmina Ropa zostały wybrane na Partnerów projektu „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna”. Oznacza to, że dla OSP KSRG Ropa zakupiony zostanie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

Planowany zakup dotyczy średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBARt z napędem 4×4 i zbiornikiem wody o pojemności 2500 litrów. Szacowany koszt zakupu samochodu to 1,2 mln zł, w tym kwota dofinansowania to 65% kosztów, czyli 780 tys. zł, pozostałe 420 tys. zł to planowany wkład samorządu gminy Ropa. Za przeprowadzenie przetargu odpowiedzialne będzie Województwo Małopolskie – lider projektu.