Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Czyste Powietrze

News details

Szanowni Państwo! Informujemy, że trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację zadań, mających na celu modernizację systemów grzewczych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizację budynku w ramach programu "Czyste Powietrze" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Nowe zasady Programu „Czyste Powietrze 2.0” obowiązujące od 15.05.2020 r. uproszczają postępowanie aplikacyjne oraz zwiększają dostępność Programu dla Beneficjentów. Zmieniono limit dofinansowania, oraz podzielono go na część podstawową i podwyższoną.

W segmencie pierwszym podstawowym - obowiązującym już od 15 maja 2020 r. Beneficjent, którego dochód nie przekracza 100 tys. zł/ rok może ubiegać się o dofinansowanie do 30% poniesionych kosztów na:

• wymianę starego kotła,

• termomodernizację budynku,

• wymianę okien czy drzwi zewnętrznych.

Segment drugi podwyższony skierowany jest do osób o niższych dochodach, które będą mogły starć się o wyższe dotacje. Poziom dofinansowania do 60% poniesionych kosztów przysługuje osobom, które spełniają poniższy warunek:

• dochód w gospodarstwie wieloosobowym jest niższy niż 1400 zł na osobę

• dochód w gospodarstwie jednoosobowym jest niższy niż 1960 zł na osobę.

W tym celu, aby prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wydawane przez Gminę Ropa (lub jednostkę organizacyjną innej Gminy – właściwej ze względu na zameldowanie) - wydawane na wniosek osoby będącej właścicielem / współwłaścicielem nieruchomości.

Wójt Gminy Ropa informuje, że w celu zapewnia pomocy przy wypełnianiu wniosków, w Urzędzie Gminy Ropa zorganizowano stanowisko ds. obsługi Programu, w ramach którego zapewniona jest pomoc formalna, włącznie z wysłaniem kompletnego wniosku do WFOŚiGW w Krakowie.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy przed przyjściem do urzędu o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 18 353 40 14,

18 353 40 17,

Więcej informacji:

https://www.wfos.krakow.pl/zmi...

Linki do webinarium dot. nowych zasad programu "Czyste Powietrze":

1.

- Nowe zasady dofinansowania inwestycji w programie "Czyste Powietrze"

2.

- Pytania i odpowiedzi