Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

11 Listopada w Gminie Ropa

News details

Zapraszamy Państwa do obejrzenia Wieczornicy Patriotycznej przygotowanej pod kierunkiem Pana Jakuba Cetnarowskiego wraz z młodzieżą z Parafii Ropa, z okazji obchodów Święta Niepodległości. W wydarzeniu wziął udział również Chór Parafialny działający przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Ropie. Szczególne podziękowania należą się Marszałkowi Województwa Małopolskiego oraz Wójtowi Gminy Ropa za udzielenie wsparcia finansowego. Podziękowania dla Pana Jakuba Cetnarowskiego za aranżację i przygotowanie programu, Księdzu Marcinowi Bukowiec, Młodzieży i Chórowi Parafialnemu za przepiękny koncert. Organizatorzy Wieczornicy Patriotycznej: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała w Ropie oraz Stowarzyszenie Pogranicza.

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu pn. "Wsparcie orkiestry dętej w Ropie".

W koncercie wzięli udział członkowie orkiestry dętej w Ropie. Działalność orkiestry wspiera oprócz wnioskodawcy Parafia Rzymskokatolicka oraz GOK Ropa, który deleguje na zajęcia warsztatowe orkiestry instruktora muzycznego Pana Jakuba Cetnarowskiego, który przygotowuje orkiestrę do występów. W 2020 roku, z uwagi na pandemię Covid – 19 i obostrzenia próby orkiestry odbywały się sporadycznie i okazjonalnie. Oprócz prób instruktor prowadzi naukę gry na instrumentach dętych i perkusyjnych dla młodzieży – przyszłych członków orkiestry. Obecnie orkiestra ćwiczy w dziesięcioosobowym składzie, ale z realną szansą na zwiększenie składu osobowego. Rozwój orkiestry utrudniał brak dobrych instrumentów, obecnie grupa ćwiczy na starych, wyeksploatowanych instrumentach, wypożyczonych z GOK. W ramach projektu złożonego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Beskid Gorlicki" z siedzibą w Gorlicach, udało nam się nam pozyskać środki na zakup części nowych instrumentów. Pozostałe brakujące instrumenty - waltornię oraz wyposażenie zakupiliśmy w ramach niniejszego projektu, co pozwoliło na skompletowanie instrumentarium oraz realizację prób i koncertów.