Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Ogłoszenie Konsultacje

News details

Wójt Gminy Ropa zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ropa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2024”. Szczegóły w załączniku.

ogloszenie-konsultacje-2024

formularz_konsultacji-2024

projekt-Program-wsolpracy-z-org-2024