Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Informacja o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łosiu, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 358/4 wraz z udziałem wynoszącym ¼ w prawie współwłasności niewydzielonej części działki ewidencyjnej nr 358/5

News details