Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Aktualności

news cover 54

Zapraszamy na 15 edycję Festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie!

15 edycja wydarzenia zaskoczy wielbicieli Muzyki Zaklętej w Drewnie nową formułą. + czytaj całość
news cover 53

Otwarcie obiektów rekreacyjnych na Klimkówce.

W dniu 14 lipca 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie obiektów infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej, powstałych nad zbiornikiem Klimkówka w ramach projektów Gminy Ropa i Powiatu Gorlickiego. W uroczystości wzięli udział m.in. Andrzej Gut-Mostowy - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Marta Mordarska i Jadwiga Wójtowicz – Radne Województwa Małopolskiego, Maria Gubała – Starosta Powiatu Gorlickiego, Zbigniew Ludwin – Wójt gminy Uście Gorlickie, Jan Morańda – były Wójt gminy Ropa, a w imieniu wykonawcy Bolesław Haluch – Prezes firmy „Hażbud”. + czytaj całość
news cover 52 #Informacje

Komunikat o II turze rekrutacji do projektu pn. Łap skilla! Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

+ czytaj całość
news cover 51

Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej

Z informacji uzyskanych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej 28 w gminie Ropa. Środki na budowę chodnika zostały zatwierdzone, wkrótce więcej informacji na temat tej ważnej dla bezpieczeństwa mieszkańców inwestycji. + czytaj całość
news cover 50

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, proszę właścicieli nieruchomości o zgłoszenie posiadanego na nieruchomości zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki zgłoszenia dostępne są do pobrania pod linkiem znajdującym się poniżej lub w Urzędzie Gminy Ropa (pokój nr 13). + czytaj całość
news cover 49

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB - nowy obowiązek właściciela nieruchomości.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel i zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych do ogrzewania budynku. Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to: • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła (budynki nowo wybudowane). • 12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia na rejestrację w CEEB (tj. do 30.06.2022r.), w przypadku źródeł ciepła już pracujących (budynki istniejące). Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia grożą kary grzywny. + czytaj całość
news cover 48

Zawiadomienie Starosty Gorlickiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego, obręb: Łosie i Klimkówka.

+ czytaj całość
news cover 47

Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT GORLICKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. + czytaj całość
news cover 45

Jarmark Św. Jana w Zborowie na Słowacji - relacja

W ramach wspólnego projektu „Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”, realizowanego w ramach programy „Interreg”, odbył się kolejny jarmark, tym razem w zmienionej formule spowodowanej ograniczeniami wynikającymi z pandemii. + czytaj całość