Czcionka A- A+
Wersja
kontrastowa
Mapa
strony
Mapa strony
BiP

Aktualności

news cover 139

Wprowadzenie pierwszego stopnia alarmowego CRP

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju 04.12.2021 Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od niedzieli 5 grudnia 2021 r. (od godz. 23:59) do piątku 10 grudnia 2021 r. (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (the UN Internet Governance Forum), który odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. + czytaj całość
news cover 138

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Ropa na lata 2021-2030

Wójt Gminy Ropa OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Ropa na lata 2021-2030, które odbędą się w terminie od 13.12.2021 r. do 16.01.2022 r. + czytaj całość
news cover 137

222 tysiące złotych dla szkół podstawowych w Gminie Ropa z programu „Laboratoria Przyszłości”

Gmina otrzymała wsparcie finansowe z rządowego programu ”Laboratoria Przyszłości” bez konieczności wnoszenia wkładu własnego. + czytaj całość
news cover 136

Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej

Informujemy, że Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z Gminami: Gmina Korzenna, Gmina Łużna, Gmina Uście Gorlickie, Gmina Ropa, Gmina Gorlice, Miasto Gorlice, Gmina Bobowa, Gmina Moszczenica realizuje Projekt pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020. + czytaj całość
news cover 135

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji pn.: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Nowy Sącz - Ropa" wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ: 15.12.2021 r. w godz. 17:00 – 19:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ropie. + czytaj całość
news cover 134 #Informacje

Porozumienie WUP w Krakowie o współpracy w ramach projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"

Materiał prasowy + czytaj całość
news cover 133

Gmina Ropa realizuje zadanie inwestycyjne w ramach programu WFOŚ- Bezpieczny Strażak

Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie + czytaj całość
news cover 132 #Informacje

Kontrola palenisk

Zgodnie z obowiązującą od 1 lipca 2017 roku Uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r (tzw. uchwałą antysmogową) w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, obowiązuje: - zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu, -zakaz spalania węgla o udziale frakcji 0-3 mm powyżej 15 % oraz biomasy o wilgotności powyżej 20 %. + czytaj całość
news cover 131

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno - zimowym

+ czytaj całość